هتل جم مشهد

سایت هتل جم مشهد
 
                                                                                                                                                    

هتل جم مشهد، به منظور میزبانی از دوستداران اسطوره موسقی ایران با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی 
و به همراه تخفیفات ویژه فعالیت خود را آغاز کرد