هتل جم مشهد

سایت هتل جم مشهد

جشنواره بهاره هتل جم

در صورت رزرو قبل از اعلام افزایش نرخ توسط اتحادیه

قیمت اتاق بر اساس نرخ سال 95 محاسبه خواهد شد

www.jam-hotel.com